FAQ2018-12-13T11:48:27+00:00
Wat is de groene kaart en waarom is deze belangrijk?2019-02-21T16:02:48+00:00

De groene kaart is een internationaal erkend verzekeringsbewijs voor motorvoertuigen. Hierop staan onder andere het dekkingsgebied van het voertuig, de verzekeraar van het voertuig.
Je dient de groene kaart aan de huurder mee te geven tijdens de overdracht of de groene kaart behoort in de camper aanwezig te zijn bij vertrek.

Is mijn camper wel geschikt om op B2B Campers website te zetten?2019-02-28T08:42:28+00:00

Op B2B campers website staan campers in alle soorten en maten. Realiseert u zich vooral dat uw camper nooit té nieuw, té oud, té groot, of té klein is. Voor iedere camper zijn geïnteresseerde huurders te vinden. Alles kan, zolang hij maar veilig is.

Gaat de wegenbelasting omhoog bij particuliere verhuur?2019-02-21T15:50:26+00:00

Nee. De belastingdienst stelt dat bij bedrijfsmatige verhuur het “halftarief” geldt. Zolang de verhuur dus niet bedrijfsmatig is, betaalt u het “kwarttarief”

Hoe snel krijgt de huurder zijn borg terug?2019-02-21T16:10:31+00:00

Als er geen schade heeft plaatsgevonden gedurende de huurperiode, dan zal B2B Campers binnen 7 werkdagen na afloop van de huurperiode de eindafrekening opmaken en de borg aan de huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Als er wel schade heeft plaatsgevonden gedurende de huurperiode dan zal B2B Campers binnen 10 werkdagen, nadat de hoogte van de schade bekend is, de eindafrekening opmaken en de borg aan de huurder terugbetalen, minus eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten.

Als een huurder schade rijdt, gaat dit dan van mijn schadevrije jaren af?2019-02-21T16:11:00+00:00

ls er schade en deze valt onder uw eigen risico, hoeft u dit niet te melden bij de verzekeringsmaatschappij. Wij betalen u het schadebedrag uit van de borg. U heeft dan geen terugval in uw schadevrije jaren.

Wanneer de schade wel boven het eigen risico valt is het te overwegen de schade in te dienen bij uw verzekering. In dat geval krijgt u nog steeds het eigen risico via ons uitbetaald, maar vergoedt de verzekering de schade boven dit bedrag. De terugval in schadevrije jaren, en de verhoging van de premie hierdoor zijn gevolgen waar wij helaas niet zoveel aan kunnen doen. Dit hoort een beetje bij het risico van het verhuren van uw camper. De enige mogelijkheid om dit te voorkomen is om een no claim beschermer te nemen bij uw verzekering.

Wat zijn annuleringsvoorwaarden?2019-02-20T14:39:42+00:00

Annuleringsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een verhuurder geld terugbetaalt aan een huurder na het annuleren van de reservering.

Annuleringsvoorwaarden beschermen verhuurders in het geval van onverwachte annuleringen door huurders. Elke advertentie op de website van B2B Campers gelden de B2B Campers annuleringsvoorwaarden. Wij raden u dringend aan om de annuleringsvoorwaarden goed door te lezen voordat u een reservering boekt.

U dient bij het indienen van een reserveringsaanvraag akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden van B2B Campers. Op het moment dat een reseveringsaanvraag is betaald gelden de annuleringsvoorwaarden.

Hoe snel ontvang ik huuraanvragen?2019-02-28T08:20:53+00:00

Wanneer B2B Campers uw gegevens van de camper op de B2B Camper website heeft geplaatst. Kunt u daarna al aanvragen ontvangen. Over het algemeen geldt dat er meer vraag dan aanbod is. Dus als u een redelijke prijs vraagt, is de kans groot dat u binnen niet al te lange tijd uw eerste aanvraag ontvangt.

Hoeveel huur moet ik vragen voor mijn camper?2019-02-28T08:23:28+00:00

Voor het bepalen van uw verhuurprijzen start u met het bepalen uw hoogseizoentarief (juli en augustus), vervolgens rekent u circa 70% van dit tarief voor het middenseizoen (juni en september) en ongeveer 55% voor het laagseizoen (de rest van het jaar).
Als verhuurder kunt u het beste een iets lager tarief dan vergelijkbare campers instellen, aangezien huurders uw advertentie zullen vergelijken met advertenties met bestaande recensies. Als u eenmaal een paar recensies heeft ontvangen, zou u stapsgewijs kunnen beginnen met het verhogen van uw prijs.

Waarom moet ik verhuren via B2B Campers?2019-02-28T08:48:28+00:00

Vanwege onze geavanceerde website wordt onze website veel bezocht door potentiële huurders. En is een verhuurovereenkomst via B2B Campers snel, gemakkelijk en goed geregeld. Wij regelen alles om u te helpen met het verhuren van uw camper op de momenten dat deze stil staat. Wij regelen alles, van a tot z, voor u! Hiernaast verdient u met ons uw kosten aan uw camper, of meer, terug.

Wat zijn de huisregels?2019-02-28T08:34:47+00:00

Verhuurders of B2B Campers leggen in hun huisregels uit wat wel en wat niet is toegestaan in de camper. Deze regels beschrijven alles wat belangrijk is voor de huurder om te weten. Zoals een eventueel rookverbod of het toestaan van huisdieren.
De huisregels staan vermeld in de advertentie van de camper zodat u ze kunt lezen voordat u gaat reserveren.

Wat zijn de annuleringsvoorwaarden voor de huurder?2019-03-07T14:22:07+00:00
De huurder dient per aangetekende brief/e-mail te annuleren.
Wanneer je als huurder de boeking annuleert wanneer er nog geen aanbetaling is voldaan heeft dit geen gevolgen en is dit kosteloos. Wanneer je een definitieve boeking annuleert, kunnen er annuleringskosten door B2B Campers in rekening worden gebracht.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
– tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;
– tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 60% van de huursom;
– binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom.
– vanaf aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs.

Kijk voor meer informatie over het annuleren van een (definitieve) boeking in artikel 14 van de huurvoorwaarden.

Wie moet ik inlichten bij pech, ongeval en schade?2019-02-28T08:54:34+00:00

De Alarmcentrale welke vermeld staat op de groene kaart die tijdens de uitgifte de verhuurder aan de
huurder wordt overhandigd, welke gebeld dient te worden in geval van pech of een ongeval;
U dient ook direct contact op te nemen met B2B Campers. Bij elke schade door verlies,
diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het kampeermiddel, inventaris en toebehoren, treedt
de huurder in overleg met B2B Campers, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder
houdt zich zo mogelijk aan de instructies van B2B Campers. De huurder is aansprakelijk voor de
genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan
hem kunnen worden toegerekend of gedekt is door de lopende verzekering van de camper.
Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-
verbaal te laten opmaken en dit aan B2B Campers uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst
te melden. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van
eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van
bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen
het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Deze gegevens wordt door de
huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking gesteld aan
B2B Campers.

Welke betaalmethoden accepteert B2B Campers?2019-02-04T20:29:46+00:00

B2B Campers accepteert betalingen alleen via iDeal.

Hoe kan ik de datum wijzigen van een definitieve boeking?2019-02-28T08:58:11+00:00

U kunt een definitieve boeking niet zelf aanpassen, dit kunnen wij voor u doen. Neem contact met ons op als u een datum wilt wijzigen. Wij zullen hiervoor ook toestemming aan de verhuurder vragen. Zodra wij van de verhuurder toestemming hebben om de datum te wijzigen zullen wij dit aanpassen. De datumwijziging en de eventuele kostenverandering worden aan u bevestigd per mail.

Ik wil eerst de camper bekijken voordat ik hem definitief huur, kan dit?2019-02-28T09:02:16+00:00

Wij begrijpen heel goed dat u eerst een camper wilt zien voordat u hem definitief huurt, dit is heel normaal en komt vaak voor. Dit is dan ook zeker mogelijk!
Neem contact met B2B Campers op en wij regelen een afspraak voor u!

Moet ik betalen voor een reserveringsaanvraag?2019-02-28T09:09:23+00:00

Nee, een reserveringsaanvraag kost niets. U doet een reservering voor een camper en daarbij staat precies vermeld wat het totaalbedrag van de huur is. Dit is het bedrag dat u uiteindelijk betaalt als u de camper daadwerkelijk huurt.
Mocht u uw reserveringsaanvraag annuleren voordat deze door de verhuurder is geaccepteerd en bevestigd, wordt u ook niets in rekening gebracht.

Is B2B Campers goedkoper dan bedrijven die campers verhuren?2019-02-04T20:27:17+00:00

Ja, in bijna alle gevallen wel. Op B2B Campers staan campers aangeboden van zowel particulieren als bedrijven. Particulier aangeboden campers zijn in de regel 25-50% goedkoper dan campers die u huurt via bedrijven.

Hoe worden de tarieven bij B2B Campers bepaald?2019-02-04T20:26:51+00:00

B2B Campers speelt geen rol in de tariefbepaling. Omdat B2B Campers een onafhankelijke partij is, zijn het de eigenaren die beslissen welke tarieven ze vragen voor hun camper.
Wij brengen huurders servicekosten in rekening voor een boeking. Deze zitten al in de prijzen inbegrepen zoals ze worden getoond op de website. Dit is om de kosten voor het beheer van de site en services te kunnen dekken.

Wat te doen bij kleine reparaties onderweg?2019-02-28T10:28:44+00:00

Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkende dealer of bij gebreke daarvan bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper dienen te geschieden door ter zake vakkundige mensen. Noodzakelijke reparaties aan de camper die een kostenbedrag van € 100,00 niet te boven gaan kunnen zonder toestemming van B2B Campers geschieden. Wél dient u dan de nota mét btw-specificatie plus de kapotte onderdelen mee terug te nemen. Anders wordt het schadebedrag niet uitbetaald. Noodzakelijke reparaties aan de camper welke hoger zijn dan € 100,00 mogen slechts worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van B2B Campers. De gemaakte reparatiekosten door huurder, voor zover daarvoor door B2B Campers toestemming is gegeven, zullen door B2B Campers worden vergoed na overlegging van rekening met btw en na inlevering van de eventuele vervangende onderdelen, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten.   Kijk voor meer informatie over schade in artikel 13 van de huurvoorwaarden.

Mag u een huisdier meenemen?2019-02-28T10:32:41+00:00

Het meenemen van huisdieren is toegestaan in overleg met B2B Campers of de verhuurder.

Wat is de minimumleeftijd om een camper te besturen?2019-03-07T14:57:49+00:00

Huurder dient tenminste 23 jaar oud te zijn en minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands of Internationaal rijbewijs. De camper mag alleen bestuurd worden door in het contract genoemde bestuurder(s). Informeer bij B2B Campers hoe de pechhulp, wegenwachtservice (binnen- en buitenland) en vervangend vervoer (incl. eigen woonplaats) is verzekerd.

Mag er gerookt worden in de camper?2019-03-07T13:55:29+00:00

Verhuurder of B2B Campers leggen in hun huisregels uit wat wel en wat niet is toegestaan in de camper. Deze regels beschrijven alles wat belangrijk is voor de huurder om te weten. Zoals een eventueel rookverbod of het toestaan van huisdieren.
De huisregels staan vermeld in de advertentie van de camper zodat u ze kunt lezen voordat u gaat reserveren.
Is roken niet toegestaan in de camper en er wordt hiervan afgeweken dan zullen er extra schoonmaak-kosten in rekening worden gebracht.

Onderhoud aan de camper?2019-02-28T10:44:56+00:00

B2B Campers of verhuurder dienen bij het afhalen van de camper, de huurder een gedetailleerde instructieboekje ter beschikking te stellen over de werking van de camper en de toebehoren.
B2B Campers of verhuurder levert de camper met een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, de afvaltanks geledigd en een volle brandstoftank. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van €150 ingehouden worden van de waarborgsom. Schoonmaken buitenzijde is voor B2B Campers of de verhuurder dus mag vies worden ingeleverd.

Onderhoud aan de camper?2019-03-07T13:53:53+00:00

De verhuurder of B2B Campers dient bij het afhalen van de camper u een gedetailleerde instructie
over de werking van de camper en de toebehoren te geven. Huurder zal de camper uitsluitend op
verharde wegen gebruiken.
Huurder verbindt zich de camper te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter
beschikking gestelde instructieboekje dan wel/alsmede volgens aanwijzingen, zoals die door de
verhuurder of B2B Campers wordt gegeven. De huurder zal tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke
tankbeurt (om de 600-800 km) het olie en koelvloeistof peil meten en zorg dragen voor een juiste
olie- en koelvloeistof peil en bandenspanning. Alle kilometers zijn vrij. Brandstofkosten zijn voor
rekening van huurder.
De verhuurder of B2B Campers levert de camper met een volle brandstoftank, lege watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn en de afvaltanks geledigd en een volle brandstoftank. Is dit niet het geval dan zal een bedrag van €150 ingehouden worden van de waarborgsom. Schoonmaken buitenzijde is voor de verhuurder dus mag vies worden ingeleverd.

Wijziging en annulering van de boeking door de huurder.2019-03-07T15:04:22+00:00
Wanneer je als huurder de boeking wilt wijzigen en er is nog geen aanbetaling voldaan, kun je dit afstemmen met B2B Campers. De huursom verandert dan automatisch. Als u de data van de boeking wilt wijzigen nadat u een (aan)betaling heeft voldaan dient u dit ook eerst te overleggen met B2B Campers. Als B2B Campers akkoord gaat met de data wijziging kunnen zij de huurperiode en de prijs voor u wijzigen. Kijk voor meer informatie over het annuleren van een (definitieve) boeking in artikel 14 van de huurvoorwaarden.
Wanneer je als huurder de boeking annuleert wanneer er nog geen aanbetaling is voldaan heeft dit geen gevolgen en is dit kosteloos. Wanneer je een definitieve boeking annuleert, kunnen er annuleringskosten door B2B Campers in rekening worden gebracht.
Kijk voor meer informatie over het annuleren van een (definitieve) boeking in artikel 14 van
de huurvoorwaarden.

 

Wijziging en annulering van de boeking door de verhuurder.2019-03-07T15:11:23+00:00
Wanneer u als verhuurder de boeking wilt wijzigen en er is nog geen aanbetaling voldaan, kunt u dit afstemmen met B2B Campers. Als u de data van een boeking wilt wijzigen als er wel een aanbetaling is gedaan dan dient u dit eerst te overleggen met B2B Campers. Als B2B Campers akkoord gaat met de data wijziging kunnen zij in overleg met de huurder de huurperiode en de prijs voor de huurder wijzigen. Kijk voor meer informatie over het annuleren van een (definitieve) boeking in artikel 14 van de huurvoorwaarden.
Bij annulering door de verhuurder van een definitieve boeking zal de huurder volledig terugbetaald worden en vervalt zijn verdere betaalverplichting. De verhuurder wordt niet uitbetaald. Deze annulering geldt als een toerekenbare tekortkoming van verhuurder, op grond waarvan verhuurder aansprakelijk is voor directe schade van huurder en eventuele meerkosten voor het huren van een alternatieve camper, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van verhuurder. Deze overmacht moet door verhuurder worden aangetoond. B2B Campers beslist of er sprake is van overmacht. Op deze annulering kunnen administratie- onderzoeks- en andere handlingkosten in rekening worden gebracht.

 

Wat voor type camper heb ik nodig?2019-01-23T20:24:07+00:00

Er zijn veel verschillende soorten campers, maar wat past bij mij en bij mijn reisplannen?
Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze hebben wij de campers op een rijtje gezet
om een vergelijking te kunnen maken.

Alkoof camper
Kenmerkend aan de alkoof camper is het bed boven de bestuurdersplek, deze camper is
geschikt voor 2 tot 6 personen. Door het bed in de alkoof blijft de zitgroep redelijk vrij voor
gebruik. De alkoof camper is echter wel windgevoelig vanwege de minder vloeiende
stroomlijn.

Integraal camper
Ook de integraal camper heeft vaak een bed boven het bestuurdersgedeelte. Dit bed is een
hefbed dat u tijdens het rijden omhoog kunt schuiven. Hierdoor is deze camper geschikt voor
2 tot 6 personen. De camper is voorzien van een grote voorruit zodat u goed zicht hebt
tijdens het rijden.

Semi-integraal camper
Ook bij de semi-integraal camper is er ruimte boven het bestuurdersgedeelte, echter wordt
hier de ruimte gebruikt als opbergruimte en niet als bed. Hierdoor kunnen er veelal 2 tot 4
personen op reis in deze camper. Het brandstofverbruik is bij de semi-integraal camper lager
dan bij een alkoof camper vanwege de stroomlijn en wendbaarheid.

Buscamper
De buscamper is veelal een omgebouwd busje of een bestelwagen. Er is daardoor meestal
geen vast bed aanwezig. Er bestaan ook modellen met een hefdak, waardoor extra
slaapplaatsen worden gecreëerd. De buscamper is veelal geschikt voor maximaal 2
personen. Deze camper is wendbaar en compact, wat het brandstofverbruik gunstig maakt!

Wat is de hoogte van de borg?2019-02-28T11:04:57+00:00

Voor het huren van een camper bedraagt de waarborgsom € 950,-. De duur van de huurperiode heeft geen invloed op de hoogte van de borg. Nadat u de camper weer heeft ingeleverd bij B2B Campers of verhuurder heeft u de mogelijkheid om naheffingen op te geven. Naheffingen zijn alle kosten die B2B Campers of verhuurder maakt om de camper in dezelfde staat terug te brengen als hoe deze is meegegeven aan de huurder. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: schadeherstelkosten, schoonmaakkosten en tankkosten voor het aftanken. Het kan voorkomen dat er tijdens uw huurperiode iets gebeurt waardoor er schade ontstaat aan de camper. Belangrijk: als er sprake is van naheffingen die zijn ontstaan tijdens uw huurperiode worden deze verrekend met de door uw betaalde waarborgsom.

Waar zie ik wat er aanwezig is in de camper?2019-02-28T11:06:49+00:00

Alle aanwezige accessoires in de camper zijn te bekijken in de advertentie van de desbetreffende camper.
Indien u als (potentiële) huurder vragen of opmerkingen heeft over deze accessoires kunt u een bericht sturen naar het mailadres: info@b2bcampers.nl.

Mag ik met een b rijbewijs een camper besturen?2019-03-07T14:16:45+00:00

Een camper met een maximaal gewicht van 3.500 kg mag worden bestuurd met een B-rijbewijs. Campers die zwaarder zijn dan 3.500 kg moet worden bestuurd met een vrachtwagenrijbewijs, zijnde een C1-rij-bewijs.
Let dus goed op in de advertentie van de camper welk rijbewijs vereist is. Mocht u hierover vragen hebben stuur een mail naar info@b2bcampers.nl. Wij kunnen u hierover verder informeren.

Meer informatie over het besturen van een camper met een B en een C (1) rijbewijs kun je lezen op deze website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het verhuren van een camper?2019-03-07T15:22:11+00:00

Plaats geheel vrijblijvend een advertentie.
Via het online toevoegen proces geven wij u eerst een indicatie hoeveel het verhuren van uw camper op kan leveren. U kunt daarna kiezen om een consultatiegesprek met B2B Campers te plannen of u kunt direct uw camper op onze website plaatsen. De keuze is aan u! Zodra uw advertentie geplaatst is zullen de huuraanvragen spoedig volgen.

Ontvang huuraanvragen.
Uw camper is geplaatst! Om te zorgen dat u meteen veel aanvragen krijgt, wordt u een tijdje boven in de zoekresultaten geplaatst. Hierdoor krijgt u ook een goed beeld hoeveel interesse er is in uw camper! U wordt via de e-mail op de hoogte gesteld als er iemand interesse heeft in uw camper. Zodra u serieus overweegt een aanvraag te accepteren, helpen wij u hier graag bij.

Accepteer aanvragen.
U bepaalt uiteindelijk of u een huurverzoek accepteert of niet, het is immers uw camper die verhuurd wordt. De huurder stuurt u een persoonlijk bericht waarin hij of zij vertelt wat zijn of haar vakantie-plannen zijn en waarom uw camper zo aantrekkelijk voor hem of haar is. Mocht u dan nog niet overtuigd zijn, dan kunnen wij altijd nog bemiddelen voor u. Door de aanvraag te accepteren gaat u akkoord met de huurvoorwaarden.

B2B Campers verifieert de huurder.
Voor het betalen van de reservering wordt de huurder gevraagd om zijn/haar rijbewijsnummer in te vullen. B2B Campers controleert vervolgens de identiteit van de huurder, geldigheid van het rijbewijs en controleert zwarte lijsten.

Huurder betaalt.
B2B Campers regelt de aanbetaling, restbetaling en waarborgsom betaling. Zodra een huurder de aanbetaling heeft voldaan, is de reservering definitief.

Waarborgsom en eigen risico.
Het eigen risico voor huurders bedraagt bij campers € 950,- per gebeurtenis en is gelijk aan de waarborg-som. B2B Campers incasseert de waarborgsom voor vertrek. Bij een reservering korter dan 10 dagen kan de huurder ook de waarborgsom autoriseren, waarmee het bedrag niet overgemaakt hoeft te worden.

De huurder brengt de camper terug.
In de meeste gevallen komt de camper schoon en ongedeerd terug. In het geval dat er toch iets mis is gegaan, regelt B2B Campers de schadeformulieren, verzekeringsaangifte en de afhandeling met de garage zodat u hier geen werk aan heeft. Op deze manier kunt u zonder zorgen de huurder met uw camper op vakantie laten gaan!

Hoe werkt het huren van een camper?2019-03-07T14:11:45+00:00

Zoekt u een leuke camper!
Kies een camper uit ons brede kampeeraanbod die goed past bij uw geplande
kampeervakantie. Om de keuze makkelijker te maken kunt u filteren op bijvoorbeeld
ophaallocatie, product types en aantal slaapplaatsen.
De online advertenties geven u een goed overzicht van de camper door middel van foto’s,
beschrijvingen en eigenschappen. Zit er een camper bij die interessant voor u is,  neem  dan contact met ons op! info@b2bcampers.nl.

Stel vrijblijvend een vraag of boek direct.
Wanneer u zich nog aan het oriënteren bent en u heeft vragen over de desbetreffende camper kunt u een
bericht sturen naar het mailadres: info@b2bcampers.nl. Als u een camper heeft gekozen waarmee u het liefst op vakantie wilt gaan, dan kunt u het beste een reservering aanvragen. De eigenaar kan dan officieel uw reservering accepteren.

Maak uw reservering definitief.
Zodra de verhuurder akkoord is met de door u voorgestelde huurperiode, kunt u de aanvraag volledig invullen en afronden. Daarna ontvangt u een factuur ter bevestiging van uw reservering. Op deze factuur staat vermeld wat u dient aan te betalen (50% van de totaalprijs) om de reservering definitief te maken. De restbetaling dient vier weken voor aanvang van de reserveringsperiode voldaan te zijn, dit staat op uw factuur vermeldt. De verhuurder wordt pas uitbetaald zodra u de camper heeft opgehaald. Zo bent u altijd verzekerd van een camper. Let op: zolang u de factuur (50% van de totaalprijs) niet heeft voldaan,
kunnen ook anderen de camper reserveren. Door de aanvraag te betalen gaat u akkoord met de huur-voorwaarden.

Voldoe de borgsom.
Enkele dagen voor vertrek dient u de borgsom (die ook op de factuur vermeld staat) van € 950,- per camper te voldoen. Deze wordt naar u teruggestort na afloop van de huurperiode en met aftrek van eventuele schade of naheffingen. Denk bij eventuele naheffingen aan: extra kilometers, schade, aftanken of schoonmaak.

Verzekering.
De verzekering verschilt per camper. Het is daarom belangrijk om te controleren hoe de camper ver-zekerd is. De verzekering is gedefinieerd op de profielpagina van de betreffende camper. Tijdens de reis is het ook verstandig om een reisverzekering te hebben. Deze kunt specifiek voor uw reisperiode afsluiten via verschillende verzekeringsaanbieders.

Annuleren.
Het kan natuurlijk altijd dat u niet meer op reis kunt gaan, in dat geval kunt u annuleren en zullen de annuleringsvoorwaarden gelden. Het is verstandig om een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Dat kan bij verschillende verzekeringsaanbieders.

Hoe hoog is het eigen risico?2019-01-23T20:13:05+00:00

Het eigen risico is per gebeurtenis voor de huur van een camper € 950,-

Wanneer kan ik mijn huuropbrengsten op mijn rekening verwachten?2019-03-07T15:37:56+00:00

B2B Campers betaalt u de huursom na 7 dagen, na de startdatum van de huurperiode uit. Dit doen we zodat we zeker weten dat de huurders met uw camper op pad zijn. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd van uw bank (in het weekend voeren de banken geen betaalopdrachten uit).

Naar wie wordt de borg overgemaakt?2019-01-23T20:27:36+00:00

Alle betalingen worden aan B2B Campers betaald. De huurder betaalt de borg en huursom dus niet direct aan de verhuurder. De betaling komt bij B2B Campers binnen, waarna wij de betaling in ons systeem verwerken.
Dit geldt ook voor de betaling van de borg.
Na afloop van de huurperiode dien je als huurder eventuele naheffingen en schade op te geven aan B2B Campers. Deze worden indien aanwezig verrekend met de borg.

Hoe moet ik betalen?2019-03-07T14:47:31+00:00

Nadat de huurder de acceptatie van de huuraanvraag van B2B Campers heeft ontvangen via de
mail, dient de huurder binnen 8 dagen 50% van het totaalbedrag te voldoen aan B2B Campers. En de
overige 50% van het bedrag te voldoen uiterlijk 4 weken voor vertrek.
Indien de huuraanvraag 8 weken of korter voor de aanvang van de huurperiode wordt ingediend,
dan dient de huurder de huurprijs in één keer te betalen.
De camper is WA+Casco verzekerd, het eigen risico voor een huurcamper bedraagt maximaal
€ 950,00 en bij bovenhoofdse schade is dit bedrag maximaal € 1.500,00. Tenzij er sprake is van grove
nalatigheid van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend. Wij verzorgen geen
annuleringsverzekering, het is wel aan te raden deze af te sluiten.

Wat is de groene kaart en waarom is deze belangrijk?2019-02-20T14:56:49+00:00

De groene kaart is een internationaal erkend verzekeringsbewijs voor motorvoertuigen.
Hierop staan onder andere het dekkingsgebied van het voertuig, de verzekeraar en het
kenteken van het voertuig.
De groene kaart behoort in de camper aanwezig te zijn bij vertrek.

Hoe zit het met de betaling als ik een boeking wijzig of annuleer?2019-01-23T20:30:18+00:00

– annulering van de boeking –
Wanneer je als verhuurder de boeking annuleert wanneer er nog geen aanbetaling is
voldaan heeft dit geen gevolgen en is dit kosteloos. Wanneer je een definitieve boeking
annuleert, kunnen er annuleringskosten door B2B Campers in rekening worden gebracht.
Kijk voor meer informatie over het annuleren van een (definitieve) boeking in artikel 14 van
de huurvoorwaarden.

– wijziging van de boeking –
Wanneer je als huurder de boeking wilt wijzigen en er is nog geen aanbetaling voldaan,
kun je dit afstemmen met B2B Campers. De huursom verandert dan automatisch. Als je de data
van de boeking wilt wijzigen nadat je een (aan)betaling hebt voldaan dien je dit ook eerst te
overleggen met B2B Campers. Als B2B Campers akkoord gaat met de data wijziging kunnen
zij de huurperiode en de prijs wijzigen voor jou.

Hoe werkt het belastingtechnisch als ik particulier mijn camper verhuur?2019-03-07T15:35:22+00:00

U kunt uw camper particulier verhuren om hier extra inkomsten mee te genereren.
Gemiddeld kunt u als particulier tot € 5.000,- à € 6.000,- belastingvrij verhuren. Het betreft hier  transacties tussen consumenten waarover je geen BTW hoeft te betalen. Zodra u uw camper op een commerciële manier gaat verhuren is er sprake van bedrijfsvoering en betaalt u wel BTW en ook wegenbelasting. Bij deze manier van verhuren dient u ook uw verhuurinkomsten op te geven bij de Belastingdienst. Informeer hierover bij de Belastingen.

Kan de borg ook contant aan de verhuurder worden betaald?2019-01-23T20:30:52+00:00

Nee, de borg kan niet aan de verhuurder betaald worden.
Bij B2B Campers kan de borg eventueel contant betaald of gepind worden.