Privacy2019-02-07T13:36:28+00:00

Privacyverklaring B2B campers
25 januari 2019

B2B Campers
Tabaksplanter 4
3861 SH  Nijkerk
info@B2BCampers.nl
033-2454762

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van B2B Campers. In dit document wordt beschreven hoe B2B Campers omgaat met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met onze privacyverklaring. Alle persoonsgegevens binnen B2B Campers worden vertrouwelijk behandeld.

Wat doet B2B Campers?
B2B Campers is een online platform en community voor de huur en verhuur van campers. Dit gebeurt via de website www.B2BCampers.nl. Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt B2B Campers bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

We raden je daarom aan om dit document goed te lezen voordat je gebruik gaat maken van B2B Campers diensten en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op via info@B2BCampers.nl

Door je te registreren bij B2B Campers en gebruik te maken van de diensten van B2B Campers ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacy beleid.

B2B Campers neemt jouw privacy serieus. Daarom houdt B2B Campers zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:

 • B2B Campers verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze;
 • B2B Campers is transparant over alle gegevensverwerking;
 • B2B Campers vraagt indien vereist vooraf je toestemming;
 • B2B Campers respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar;
 • B2B Campers beveiligt je persoonsgegevens.

Algemene uitgangspunten:

Door je te registreren bij B2B Campers en gebruik te maken van de diensten van B2B Campers ga je akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

 • Wie is B2B Campers en hoe kan ik contact opnemen met B2B Campers?

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website is B2B Campers, Tabaksplanter 4, 3861 SH  Nijkerk.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door B2B Campers kun je per e-mail stellen via info@B2BCampers.nl en per post via B2B Campers, Tabaksplanter 4, 3861 SH  Nijkerk, of telefonisch via +31 (0)33 – 24 54 762.

 • Waarom verwerkt B2B Campers persoonsgegevens?

B2B Campers verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website en voor de onderstaande doeleinden. Je persoonsgegevens zijn vereist en je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor:

Het aanmaken van een account: je contactgegevens (d.w.z. voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land) en een profielfoto zijn verplicht om een account aan te maken bij B2B Campers. Je kunt optioneel aanvullende persoonlijke informatie toevoegen, zoals foto’s, informatie over jezelf en social media-links (zoals Facebook en Google). Je kunt er ook voor kiezen een account aan te maken via je Facebook/Google-account, in welk geval B2B Campers de volgende gegevens van je Facebook/Google-account verwerkt: informatie op je publieke Facebook/Google-profiel (naam, profielfoto, leeftijdscategorie, geslacht, taal, land en overige specifieke publieke informatie) en je e-mailadres.

Het maken van een boeking: je contactgegevens en betalingsgegevens (d.w.z. IBAN-rekeningnummer en tenaamstelling) zijn vereist om een boeking te maken via B2B Campers, om te controleren of je aan de vereisten voldoet (bijvoorbeeld leeftijdscategorie indien aangegeven door de verhuurder) en betalingen te verwerken. Creditcard gegevens slaat B2B Campers nadrukkelijk niet op.

Het aanbieden van een camper voor de verhuur: je contactgegevens, de beschikbaarheid van je camper, kenteken van je camper en niet-persoonlijke voertuiginformatie worden gevraagd en verwerkt door B2B Campers om het mogelijk te maken dat je je camper te huur aanbiedt via B2B Campers, om de beschikbaarheid te laten zien en de locatie van je camper (“Campergegevens”). Campergegevens worden verder door B2B Campers gebruikt om te controleren of je voertuig goed geregistreerd staat op je B2B Campers-account, niet is opgegeven als gestolen of vermist, en om je identiteit en eigendom van het voertuig te controleren. Bovendien zijn betalingsgegevens (d.w.z. bankgegevens, rekeningnummer en naam van je bank alsmede tenaamstelling zoals vermeld op de bankpas) vereist om betalingen te verwerken (“Betalingsgegevens”).

Het aangaan van een huurovereenkomst: contactgegevens van de huurder en verhuurder, het kenteken en de adresgegevens (“Boekingsgegevens”) zijn vereist om een huurovereenkomst en (in sommige landen, bijvoorbeeld voor campers in Italië) verzekeringsovereenkomst aan te gaan. Om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan moet B2B Campers Boekingsgegevens doorgeven aan haar verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast deelt B2B Campers de volgende informatie tussen de huurder en verhuurder: je Contactgegevens, Huurovereenkomst en Boekingsgegevens.

Elektronische communicatie tussen huurders en verhuurders kan plaatsvinden via B2B Campers’s servers of kan door B2B Campers worden doorgegeven aan dienstverleners zodat deze jou de diensten kunnen aanbieden.

Behalve voor het bovenstaande, kunnen je persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende:

Naleving lokale wetgeving: B2B Campers kan om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel;

Supportafdeling: we kunnen persoonsgegevens verzamelen en delen om (internationale) support te bieden, om je vragen te beantwoorden en je bijvoorbeeld te helpen als er een probleem is met je boeking;

Informatieberichten: we kunnen informatieberichten (geen marketingcommunicatie) sturen die noodzakelijk zijn om de diensten te verlenen (zoals systeemmeldingen en tekstberichten die een verhuurder ontvangt als een huurder interesse heeft in een camper, of een melding als een boeking niet is afgerond). B2B Campers kan je ook informatie sturen over een boeking en een vragenlijst of beoordelingsformulier om in te vullen nadat je een boeking hebt gemaakt;

Communicatie en beoordelingen: B2B Campers kan je naam, profielfoto en beoordelingen verwerken om communicatie met andere geregistreerde gebruikers mogelijk te maken en beoordelingen en ervaringen te uploaden. B2B Campers mag ook gebruikerservaringen op haar website plaatsen, onder vermelding van enige persoonlijke gegevens van gebruikers;

Monitoring huur- en verhuurgedrag: B2B Campers genereert gegevens op basis van je boekingen om gebruikers inzicht te geven in je huur- en verhuurgedrag. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan je profiel, dat op de website voor alle bezoekers zichtbaar is;

Gegevensaggregatie: B2B Campers kan je persoonsgegevens samenvoegen of versleutelen om anonieme gegevens te creëren die niet kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon, om de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken;

Analyses en testen: we kunnen persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en B2B Campers-diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren;

Marketing: we kunnen je marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor je je op elk moment kunt afmelden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan B2B Campers je persoonsgegevens ook gebruiken om klantprofielen op te stellen en gepersonaliseerde advertenties te sturen. Op basis van de informatie die je met ons deelt, kan B2B Campers gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van profielen en kunt je toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties op elk moment intrekken zoals beschreven in onze Cookiebeleid.

 • In welke gevallen verstrekt B2B Campers mijn persoonsgegevens aan derden?

Voor haar dienstverlening komt het voor dat B2B Campers je persoonsgegevens deelt met derden-dienstverleners. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Deze dienstverleners verwerken gegevens voor onder andere onze: betalingsdiensten, boekhouding, hosting, dataopslag, communicatie, marketing, website optimalisatie, gebruikers of voertuigcontroles, verzekeringsoplossingen, of verschaffen inzicht in onze data. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

Bevoegde autoriteiten: Wij delen uw persoonlijke gegevens wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht, of om te voldoen aan geldige gerechtelijke oproepen, zoals een huiszoekingsbevel, rechterlijk bevel, opsporing, vervolging van strafbare feiten, fraude of dagvaarding.

Wij delen uw persoonlijke gegevens ook wanneer wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is voor het doel van ons eigen gewettigde belang of dat van een derde partij betreffende nationale veiligheid, rechtshandhaving, vervolging, opsporingsonderzoek, de bescherming van de veiligheid van personen, of ter voorkoming van overlijden of dreigend gevaar van lichamelijk letsel, mits we menen dat een dergelijke belang niet ondergeschikt is aan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden die vereisen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

Zakelijke partners: B2B Campers kan de diensten van haar partners in de website integreren of partners de mogelijkheid bieden hun producten en diensten op de website aan te bieden, om haar zakelijke partners te helpen hun diensten aan de man te brengen.

B2B Campers kan je persoonsgegevens aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van B2B Campers. Indien dit is vereist onder de toepasselijke wetgeving, vraagt B2B Campers vooraf je toestemming.

Heb je vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met B2B Campers via info@B2BCampers.nl

 • Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je aan B2B Campers verstrekt voor verwerking correct en relevant zijn, en verstrek geen buitensporige informatie voor bijvoorbeeld de persoonlijke informatie op je profielpagina die zichtbaar is nadat je inlogt op de website. B2B Campers respecteert je rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil je je rechten uitoefenen, meer weten over de persoonsgegevens van jou die B2B Campers verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met B2B Campers via info@B2BCampers.nl. B2BCampers zal je verzoek zonder onnodige vertraging in behandeling nemen, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien B2B Campers niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan B2B Campers je vragen – zonder onnodige vertraging – om je verzoek (nader) te specificeren. B2B Campers schort de uitvoering van je verzoek op totdat je B2B Campers de (nadere) specificatie hebt verstrekt. B2B Campers stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal B2B Campers het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van je verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van B2B Campers. B2B Campers zal je daarvan op de hoogte stellen.

 • Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de service van B2B Campers en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van B2B Campers, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u gebruiker bent van B2B Campers. Wij bewaren bijvoorbeeld uw huur- en verhuurhistorie.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

   • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaande of onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
   • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
   • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.
 • Beveiliging

Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Wij hebben diverse beleidsmaatregelen genomen, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie, om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens in onze systemen.

Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer en browser te beperken en u na gebruik van B2B Campers af te melden.

 • Cookiebeleid

B2B Campers maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon, tablet). De meest recente versie van het Cookiestatement is te vinden op www.B2B Campers.nl/cookies

Heb je vragen over de bescherming van je gegevens of andere vragen over ons privacybeleid of cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met B2B Campers via info@B2BCampers.nl.